Theresa Khalil

Thông tin về quản trị viên

Theresa Khalil
 Theresa Khalil
Đang sống tại:
Belgium
Ngôn ngữ:
English
Tìm kiếm:
Bạn bè, Hẹn hò, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
Egypt

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
Something Unique
Trang web:
http://www.uniqueoffer.net
Nghề nghiệp:
Graphic designer
Lĩnh vực làm việc:
Advertising
Sharm El sheikh

Tường bảo vệ

  •  haruna tanko

    hello dear i am glad to know about you and asuch it is my honour to extend afriendaship. to you

  • camara alhassane ousmane
     camara alhassane ousmane

    hello how are you going to throw you you really very beautiful,