Timothy Machina

Thông tin về quản trị viên

Timothy Machina
 Timothy Machina
Thông tin về quản trị viên:
A simple middle aged man, I enjoy playing and watching soccer, making new friends with innovative ideas. I am a professional in Logistics and supply chain and currently working as warehouse manager
Đang sống tại:
Zambia
Ngôn ngữ:
English, German
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
Germany, Zambia

Cá nhân

Bài hát ưa thích:
Country music
Những bộ phim ưa thích:
Action packed

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
Ellerines Furnishers
Nghề nghiệp:
Supply Chain and Marketing
Lĩnh vực làm việc:
Furniture
Vị trí:
Warehouse Manager