Tina Bonet

Thông tin về quản trị viên

Tina Bonet
 Tina Bonet
Đang sống tại:
Latvia
Ngôn ngữ:
English, Latvian, Russian
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
Italy, Latvia, Sardinia, London

Chuyên nghiệp

Nghề nghiệp:
studying-University of translation;translation/interpreting faculty.