Turk Ergun

Thông tin về quản trị viên

Turk Ergun
 Turk Ergun
Đang sống tại:
Qatar
Ngôn ngữ:
English, German, Turkish
Tìm kiếm:
Bạn bè, Hẹn hò, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Tuổi:
47 các năm
Các cộng đồng:
Qatar

Cá nhân

Những sở thích:
Coffee, tea and conversation, Movies/Videos, Music, Nightclubs/Dancing, Playing cards, Shopping, Travel/Sightseeing, Wine tasting, Basketball, Dancing, Football, Golf, Swimming
Tình trạng quan hệ:
Single