Viviana Torres

Thông tin về quản trị viên

Viviana Torres
 Viviana Torres
Đang sống tại:
Amazonas (Colombia)
Ngôn ngữ:
English, Spanish, German
Tìm kiếm:
Bạn bè
Các cộng đồng:
Canada, Colombia, Germany, Switzerland, Montreal, Nuremberg

Cá nhân

Những sở thích:
Coffee, tea and conversation, Cooking, Dining out, Drama-Plays/Musicals, Movies/Videos, Travel/Sightseeing, Basketball, Bowling, Dancing
Tình trạng quan hệ:
Single