Wayfarer .

Thông tin về quản trị viên

Wayfarer .
 Wayfarer .
Thông tin về quản trị viên:
Principles of any Human being: - Honesty - Integrity - Keeping promises - Forgiving
Đang sống tại:
Maastricht (Netherlands)
Ngôn ngữ:
Arabic, English
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
Netherlands, Maastricht

Cá nhân

Những sở thích:
Camping, Hiking, Outdoor life, Coffee, tea and conversation, Computers/Internet, Cooking, Dining out, Fishing, Biking, Bowling