Wees X

Thông tin về quản trị viên

Wees X
 Wees X
Đang sống tại:
Qatar
Ngôn ngữ:
Arabic, English, French
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Tuổi:
36 các năm
Các cộng đồng:
Qatar

Cá nhân

Những sở thích:
Animals/Pets, Art, Coffee, tea and conversation, Dining out, Religion/Spiritual, Shopping, Travel/Sightseeing, Wine tasting, Walking/Hiking, Yoga
Tình trạng quan hệ:
Single
30203725
Qatar

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
Crown
Nghề nghiệp:
Owner
Lĩnh vực làm việc:
Merchandising and Retail
Vị trí:
Entrepreneur
30203725
0097430203725
Al Asmakh Tower, floor 22
Doha
Qatar

My ads