Winsome Loraine PETER

Thông tin về quản trị viên

Winsome Loraine PETER
 Winsome Loraine PETER
Đang sống tại:
Georgia
Ngôn ngữ:
English, Afrikaans, Chinese
Tìm kiếm:
Bạn bè
Tuổi:
53 các năm
Các cộng đồng:
Georgia, Germany

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
Freelance
Nghề nghiệp:
Teaching
Lĩnh vực làm việc:
Education
Vị trí:
English Language Instructor
Sự nghiệp trước đây:
English Teacher
Georgia