Xavier THIERRY

Thông tin về quản trị viên

Xavier THIERRY
 Xavier THIERRY
Thông tin về quản trị viên:
I am the owner of a house soon to be sold. I am a researcher in social sciences and hard working. I have two adult children. In 2019 I visited Tasmania (Australia) with my own bike for 4 weeks. Next project : a solo trip to Ghana.
Đang sống tại:
Paris (France)
Ngôn ngữ:
English
Tìm kiếm:
Bạn bè
Tuổi:
56 các năm
Các cộng đồng:
Paris

Cá nhân

Những sở thích:
Biking
Bài hát ưa thích:
Pop and Traditional french singers
Những bộ phim ưa thích:
not obsessed with a particular category
Những cuốn sách ưa thích:
Literature when I have time
Những điều tôi thích:
joking and drinking a glass of wine
Những điều tôi ghét:
pessimisms
Tình trạng quan hệ:
Committed

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
Institut national d'études démographiques
Nghề nghiệp:
Demographer phd
Vị trí:
Resaearcher

Tường bảo vệ

  • Xavier THIERRY
     Xavier THIERRY

    French looking for flat-sharing with english speaking in February 2021

My ads