Yashar Pirani

Thông tin về quản trị viên

Yashar Pirani
 Yashar Pirani
Thông tin về quản trị viên:
Kwik Bins offer the best price for skip bins, rubbish bin for hire for domestic and commercial around Melbourne and all south eastern suburbs.
Đang sống tại:
Melbourne (Australia)
Ngôn ngữ:
English
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
India, Melbourne

Cá nhân

Trang web:
Những sở thích:
Gardening, Skip Hire Waste Management Rubbish Bin Hire

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
Kwik Bins
Trang web:
http://www.kwikbins.com.au
Lĩnh vực làm việc:
Rubbish Removal
Vị trí:
Owner
1800 766 246
1 McGuire Street
Cheltenham
Ốt-xtrây-lia
3192

Tường bảo vệ

  • Yashar Pirani
     Yashar Pirani

    Skip Bin Hire & Waste Management Specialist in Melbourne South Eastern Suburbs.