Yevgeniy Polgul

Thông tin về quản trị viên

Yevgeniy Polgul
 Yevgeniy Polgul
Đang sống tại:
Kazakhstan
Ngôn ngữ:
English, Russian
Tìm kiếm:
Bạn bè
Tuổi:
32 các năm
Các cộng đồng:
Cyprus, Kazakhstan

Tường bảo vệ

  • Yevgeniy Polgul
     Yevgeniy Polgul

    I'm looking for job as junior chef, sous chef. I'm opened for any position.