Zeshan Zahid

Thông tin về quản trị viên

Zeshan Zahid
 Zeshan Zahid
Đang sống tại:
Düsseldorf (Germany)
Ngôn ngữ:
English
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Tuổi:
32 các năm
Các cộng đồng:
Germany, Aachen

Tường bảo vệ

  • Zeshan Zahid
     Zeshan Zahid

    Hi All,
    I am in Solingen Germany looking for some kind of travel guide who can translate my english to Germany language and also I need to visit the historical places.. please pm me at WhatsApp 00966596871111