Zoi Han

Thông tin về quản trị viên

Zoi Han
 Zoi Han
Thông tin về quản trị viên:
In three words I can sum up everything I've learned about life: it goes on!
Đang sống tại:
Ile de France (France)
Ngôn ngữ:
English, German, Greek, Turkish, French
Các cộng đồng:
Thessaloniki, Ile de France

Cá nhân

Tình trạng quan hệ:
Committed