abdelhamid ABBAS

Thông tin về quản trị viên

abdelhamid ABBAS
 abdelhamid ABBAS
Thông tin về quản trị viên:
i m 50 years old , an HSE specialist in oil and gas field looking forward to come to NZ I M crossing my fingers to come across a friend , that are willing to help and advise on how to come to new zealand a great experience in HSE and MANAGEMENT graduated from robert gordon in SCOTLAND
Đang sống tại:
Algeria
Ngôn ngữ:
Arabic, English
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
Algeria, New Zealand

Cá nhân

Trang web:
Những sở thích:
Animals/Pets, Art, Coffee, tea and conversation, Cooking, Walking/Hiking
Bài hát ưa thích:
country
Những bộ phim ưa thích:
the day after
Những cuốn sách ưa thích:
napolian hill
Những điều tôi thích:
honesty
Những điều tôi ghét:
lie
Tình trạng quan hệ:
Married

Tường bảo vệ