beloia mary

Thông tin về quản trị viên

beloia mary
 beloia mary
Đang sống tại:
Almere (Netherlands)
Ngôn ngữ:
English, French, Romanian, Spanish
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Tuổi:
35 các năm
Các cộng đồng:
Netherlands, Almere

Cá nhân

Những sở thích:
Animals/Pets, Camping, Hiking, Outdoor life, Coffee, tea and conversation, Computers/Internet, Cooking, Gardening, Movies/Videos, Sailing/Boating, Basketball, Dancing, Football, Volleyball
Những cuốn sách ưa thích:
Jules Verne
Tình trạng quan hệ:
Committed
0650860377
Netherlands
Almere
Hà Lan

Chuyên nghiệp

Nghề nghiệp:
teacher
Lĩnh vực làm việc:
education
0650860377
Almere
Hà Lan