d b

Thông tin về quản trị viên

d b
 d b
Đang sống tại:
Portugal
Ngôn ngữ:
English, French, Spanish
Tìm kiếm:
Bạn bè
Các cộng đồng:
Brazil, Finland, Centro

Cá nhân

Những sở thích:
Coffee, tea and conversation, Computers/Internet, Dining out, Tennis/Racquet Sports

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
free
Nghề nghiệp:
certified public accounter and finantial consultanbt
Lĩnh vực làm việc:
acopountacy, finantial cxonsulting

Tường bảo vệ