eleonora scarpato

Thông tin về quản trị viên

eleonora scarpato
 eleonora scarpato
Đang sống tại:
Germany
Ngôn ngữ:
English, French, Italian
Tìm kiếm:
Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Tuổi:
46 các năm
Các cộng đồng:
Germany, Essen

Cá nhân

Những sở thích:
Animals/Pets, Music, Travel/Sightseeing, Volunteer/Community Activities, Scuba Diving