evrard eric mbon

Thông tin về quản trị viên

evrard eric mbon
 evrard eric mbon
Đang sống tại:
Congo-Brazzaville
Ngôn ngữ:
French, Portuguese, Spanish
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
Congo-Brazzaville, Cuba, Equatorial Guinea

Cá nhân

Những sở thích:
Computers/Internet, Music, Travel/Sightseeing, Aerobics, Football
Bài hát ưa thích:
latina y congolesa
Những bộ phim ưa thích:
titanic
Những cuốn sách ưa thích:
gestion de la production

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
arquitectura imagen y construccion
Nghề nghiệp:
ingeniero industrial
Vị trí:
responsable logistica
00242068981008
brazzaville
Côn-gô-Brazzaville
242