fran noninsa

Thông tin về quản trị viên

fran noninsa
 fran noninsa
Đang sống tại:
Manchester (United Kingdom)
Ngôn ngữ:
Spanish
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
Netherlands, United Kingdom, Manchester

Cá nhân

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
Infraestructuras Noninsa S.L:
Trang web:
http://www.noninsa.es
Nghề nghiệp:
Manager
Vị trí:
Director de proyecto
0034683339596

Tường bảo vệ

  • fran noninsa
     fran noninsa

    Constructor y promotor de viviendas en España (Murcia -Costa Calida)
    Builder and promoter of housing in Spain (Murcia -Costa Calida)