georg froehlich

Thông tin về quản trị viên

georg froehlich
 georg froehlich
Thông tin về quản trị viên:
jung gebliebener 70 ziger
Đang sống tại:
Alto Paraguay (Paraguay)
Ngôn ngữ:
German
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
Paraguay, Central

Cá nhân

Trang web:
Những sở thích:
Animals/Pets, Computers/Internet, Cooking, Walking/Hiking, wandern andere kulturen
Bài hát ưa thích:
latino
Những bộ phim ưa thích:
naturfilme
Những cuốn sách ưa thích:
geschichte
Những điều tôi thích:
gut essen
Những điều tôi ghét:
luegen und falsche freunde
Tình trạng quan hệ:
Married

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
Luewa
Trang web:
http://www.secramanagement.com
Blog của công ty:
http://meinlebeninparaguay.blogspot.com
Nghề nghiệp:
Sicherheits Fachkraft
Lĩnh vực làm việc:
Sicherheits Dienst
Vị trí:
Ruhestand
+59521901763
Francisco Martinez 859
Asuncion
1749

Tường bảo vệ

  • georg froehlich
     georg froehlich

    und wieder ist fast ein Jahr vergangen..
    Ich wuensche allen viel Gesundheit..