hive coimbatore

Thông tin về quản trị viên

hive coimbatore
 hive coimbatore
Thông tin về quản trị viên:
Co working space is a self-directed, collaborative and flexible shared office space that you work for voluntary work style. It involves a shared workplace often an office, independent activity.
Đang sống tại:
Tamil Nadu (India)
Ngôn ngữ:
English
Tìm kiếm:
Bạn bè
Tuổi:
28 các năm
Các cộng đồng:
Tamil Nadu

Cá nhân

Trang web:
Những sở thích:
Basketball
04223591854
9629806099
No 726/1, Sri Venky complex, Second Floor, Cross Cut Road, Gandhipuram
Coimbatore
Ấn Độ
641012

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
Hive Coimbatore
Trang web:
http://hivecoimbatore.com/
Nghề nghiệp:
Office Rental
Lĩnh vực làm việc:
Coworking space
Vị trí:
Owner
04223591854
9629806099
No 726/1, Sri Venky complex, Second Floor, Cross Cut Road, Gandhipuram
Coimbatore
Ấn Độ
641012