houssam taha

Thông tin về quản trị viên

houssam taha
 houssam taha
Đang sống tại:
Dortmund (Germany)
Ngôn ngữ:
English, Arabic, Italian
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Tuổi:
39 các năm
Các cộng đồng:
Berlin, Dortmund, Bologna