i H

Thông tin về quản trị viên

i H
 i H
Đang sống tại:
Netherlands
Ngôn ngữ:
German, English, Dutch, Russian, Turkish
Các cộng đồng:
Utrecht

Cá nhân

Những sở thích:
Cooking, Dining out, Movies/Videos, Music, Volunteer/Community Activities, Biking, Yoga

Chuyên nghiệp

Nghề nghiệp:
Consultant
Lĩnh vực làm việc:
International Development Corporation, Project Management