juli osorio

Thông tin về quản trị viên

juli osorio
 juli osorio
Đang sống tại:
Mexico
Ngôn ngữ:
Spanish
Tìm kiếm:
Bạn bè
Các cộng đồng:
Canada, France, Germany, Italy, Spain, Estado de México, México DF

Cá nhân

Những sở thích:
Camping, Hiking, Outdoor life, Nightclubs/Dancing, Shopping, Travel/Sightseeing
Tình trạng quan hệ:
Single

Chuyên nghiệp

Nghề nghiệp:
Abogada
Lĩnh vực làm việc:
Gobierno Federal