kao steven

Thông tin về quản trị viên

kao steven
 kao steven
Đang sống tại:
Taitung (Taiwan)
Ngôn ngữ:
Chinese
Tìm kiếm:
Bạn bè
Các cộng đồng:
Australia, China, Switzerland, Taitung

Cá nhân

Những sở thích:
Computers/Internet, Drama-Plays/Musicals, Travel/Sightseeing, Basketball, Biking, Swimming
Bài hát ưa thích:
MUSIC OF THE NIGHT
Tình trạng quan hệ:
Single