karri sruthi

Thông tin về quản trị viên

karri sruthi
 karri sruthi
Đang sống tại:
Andhra Pradesh (India)
Ngôn ngữ:
English, Hindi, Telugu
Tìm kiếm:
Bạn bè
Tuổi:
27 các năm
Các cộng đồng:
Andhra Pradesh

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
Dr.L.BULLAYYA COLLEGE OF ENGINEERING
Nghề nghiệp:
TEACHING
Lĩnh vực làm việc:
EDUCATION
Vị trí:
assistant professor