kerik hernan

Thông tin về quản trị viên

kerik hernan
 kerik hernan
Đang sống tại:
Togo
Ngôn ngữ:
French
Tìm kiếm:
Bạn bè
Tuổi:
28 các năm
Các cộng đồng:
Canada, France, Togo

Cá nhân

Những sở thích:
Animals/Pets, Computers/Internet, Football
Bài hát ưa thích:
gospel
Những điều tôi thích:
l'honnetteté
Những điều tôi ghét:
l'hypocrisie
Tình trạng quan hệ:
Single

Tường bảo vệ