khadijaat hassan

Thông tin về quản trị viên

khadijaat hassan
 khadijaat hassan
Thông tin về quản trị viên:
am khadijat am new at this site to find the love love of my life..............................................honest caring and good looking man.
Đang sống tại:
Swaziland
Ngôn ngữ:
English, French
Tìm kiếm:
Hẹn hò
Các cộng đồng:
Portugal, Swaziland

Cá nhân

Những sở thích:
Computers/Internet, Football

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
arab contractor
Nghề nghiệp:
contractor
Lĩnh vực làm việc:
construction
Vị trí:
boss

Tường bảo vệ