leeky Dawa

Thông tin về quản trị viên

leeky Dawa
 leeky Dawa
Đang sống tại:
Bhutan
Ngôn ngữ:
English
Tìm kiếm:
Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
Bhutan

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
Lama You employment Pvt. Limited
Nghề nghiệp:
Civil engineer
Lĩnh vực làm việc:
Lama Company
Vị trí:
Manager
00975-023334839
00975-77341087
Thimphu- Bhutan
Thimphu
Butan