lino di vinci

Thông tin về quản trị viên

lino di vinci
 lino di vinci
Đang sống tại:
Paris (France)
Ngôn ngữ:
English, Italian
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
Italy, Berlin

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
lifeforms
Trang web:
http://www.lifeforms.org
Nghề nghiệp:
artist - art designer
Lĩnh vực làm việc:
visual artist - decoration
Sự nghiệp trước đây:
art school in Genova -Italy Accademia di Belle Arti