mary al-akhdar

Thông tin về quản trị viên

mary al-akhdar
 mary al-akhdar
Thông tin về quản trị viên:
Been in Basel, Switzerland for one year.
Đang sống tại:
Basel (Switzerland)
Ngôn ngữ:
English
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
Basel

Chuyên nghiệp

Nghề nghiệp:
English Instructor currently not working
Sự nghiệp trước đây:
Adjunct University Faculty teaching Freshman English
Thụy Sĩ