meche martins

Thông tin về quản trị viên

meche martins
 meche martins
Thông tin về quản trị viên:
hola chicos! me llamo meche, les recomiendo usar piso de caucho si quieren montar un gimnasio en casa, a mi me gusta hacer mucho ejercicio
Đang sống tại:
Mexico
Ngôn ngữ:
English, Catalan, Spanish
Tìm kiếm:
Bạn bè
Tuổi:
28 các năm
Các cộng đồng:
Mexico, Venezuela

Cá nhân

Trang web:
Những sở thích:
Animals/Pets, Art, Coffee, tea and conversation, Computers/Internet, Movies/Videos, Music, Photography, Basketball, Dancing, Football, Hockey, Martial Arts
Bài hát ưa thích:
rock, rap, electro
Những bộ phim ưa thích:
scream,
Những cuốn sách ưa thích:
the hunger games
Những điều tôi thích:
music, horror movies, work out
Những điều tôi ghét:
beach
Tình trạng quan hệ:
Single