michaela vrind

Thông tin về quản trị viên

michaela vrind
 michaela vrind
Thông tin về quản trị viên:
Heil-und Wellnesstherapeutin
Đang sống tại:
Essen (Germany)
Ngôn ngữ:
German, English
Tìm kiếm:
Bạn bè, Hẹn hò, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
Austria, Canada, Croatia, Cyprus, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, India, Israel, Italy, Monaco, Poland, Portugal, Sweden, Switzerland, United Kingdom, United States, Aix-en-Provence, Jersey

Cá nhân

Những sở thích:
Animals/Pets, Coffee, tea and conversation, Gardening, Music, Travel/Sightseeing, Wine tasting, skype-freunde gesucht.
Tình trạng quan hệ:
Single

Tường bảo vệ

  • Roland ANE
     Roland ANE

    Wer gesund ist und frei, der ist reich. -------------> Si vous êtes en bonne santé et libre, vous êtes riche.

  • Ajuluchukwu Jackson
     Ajuluchukwu Jackson

    ONE OF THE TRUEST TEST OF INTEGRITY IS ITS BLUNT REFUSAL TO BE COMPROMISED