mohammed zaton

Thông tin về quản trị viên

mohammed zaton
 mohammed zaton
Thông tin về quản trị viên:
• Are you an investor and want to invest in Saudi Arabia? • Are you looking for someone who will establish your entire company from A ……… z ? • Do you have difficulty in clearing your transaction in government departments in Saudi Arabia ?
Đang sống tại:
Riyadh (Saudi Arabia)
Ngôn ngữ:
English, Arabic
Tìm kiếm:
Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
Saudi Arabia, Turkey, United States, Riyadh

Cá nhân

00966505697493
00966505697493
mohammed.zaton@yahoo.com
Riyad
Ả-rập Xê-út

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
Al Dajani for Government Services
Lĩnh vực làm việc:
Government Services
00966505697493
Riyadh
Ả-rập Xê-út