mustafizur rahman

Thông tin về quản trị viên

mustafizur rahman
 mustafizur rahman
Thông tin về quản trị viên:
i am a lawyer and C.E.O of a local N.G.o. seeking a girl friend for long terms relations after decussing and mutual decession.
Đang sống tại:
Bangladesh
Ngôn ngữ:
Bengali, English, Hindi, Urdu
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Tuổi:
61 các năm
Các cộng đồng:
Bangladesh, Switzerland

Cá nhân

Những sở thích:
Animals/Pets, Camping, Hiking, Outdoor life, Coffee, tea and conversation, Computers/Internet, Cooking, Fishing, Gardening, Music, Nightclubs/Dancing, Photography, Religion/Spiritual, Sailing/Boating, Shopping, Cricket, Jogging, Walking/Hiking
Tình trạng quan hệ:
Committed

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
self occupaied
Nghề nghiệp:
pleader
Vị trí:
lawyer
Sự nghiệp trước đây:
i am a lawyer,single never married man.i am tall about 5'-11'', slim body.seeking a girl friend for long terms relatioan.depends upon mutualunderstanding.
+880-1911448230
+880-1911448230
1-H,13/4 mirpur, dhaka-1216
Dhaka
Ốt-xtrây-lia
1216

Tường bảo vệ