prachi sharma

Thông tin về quản trị viên

prachi sharma
 prachi sharma
Thông tin về quản trị viên:
I am Prachi Currently associated with DxMinds Technologies Inc As a digital marketing executive. DxMinds is the top Mobile App Development and Digital Transformation Company in globally,
Đang sống tại:
Singapore
Ngôn ngữ:
English
Tìm kiếm:
Bạn bè
Các cộng đồng:
Singapore, Karnataka

Cá nhân

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
DxMinds Technologies Inc
Trang web:
https://dxminds.com/top-mobile-app-development-company-in-australia/
Nghề nghiệp:
Service provider
Lĩnh vực làm việc:
mobile app developer
Vị trí:
Senior Marketing Executive
Sự nghiệp trước đây:
vapratiksha@gmail.com
07483546629
07483546629
D14/ 197, First Floor, opposite Metro Pillar Number 414, Sector 7D, Rohini, Delhi, 110085
Delhi
Singapore
110085