rosa m

Thông tin về quản trị viên

rosa m
 rosa m
Đang sống tại:
Swaziland
Ngôn ngữ:
Italian
Tìm kiếm:
Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Tuổi:
51 các năm
Các cộng đồng:
Swaziland, Switzerland

Cá nhân

Những sở thích:
Biking
Tình trạng quan hệ:
Single

Chuyên nghiệp

Nghề nghiệp:
impiegata
Lĩnh vực làm việc:
servizi
Vị trí:
in cerca di occupazipone
Sự nghiệp trước đây:
ho lavorato nel terziario