sadig hruon

Thông tin về quản trị viên

sadig hruon
 sadig hruon
Đang sống tại:
Sudan
Ngôn ngữ:
Arabic, English
Tìm kiếm:
Bạn bè, Hẹn hò, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Tuổi:
36 các năm
Các cộng đồng:
Australia, Brazil, Bulgaria, Cambodia, China, Dominican Republic, Egypt, Ethiopia, India, New Zealand, Papua New Guinea, Sudan, Thailand

Cá nhân

Những sở thích:
Photography, Football
Tình trạng quan hệ:
Single
0060102836389
Luala lumpur
Kuala Lumpur
Malaysia

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
jazeira
Nghề nghiệp:
University student
Lĩnh vực làm việc:
Computer Engineering
sadig_it@yahoo.com