santiago elias paredes alexis

Thông tin về quản trị viên

santiago elias paredes alexis
 santiago elias paredes alexis
Đang sống tại:
Dominican Republic
Ngôn ngữ:
Spanish
Tìm kiếm:
Bạn bè, Hẹn hò
Các cộng đồng:
Afghanistan, Cayman Islands, Dominican Republic, British Virgin Islands

Cá nhân

Những sở thích:
Animals/Pets, Art, Camping, Hiking, Outdoor life, Coffee, tea and conversation, Computers/Internet, Fishing, Movies/Videos, Music, Nightclubs/Dancing, Religion/Spiritual, Volunteer/Community Activities, Baseball, Basketball, Pool/Snooker, Dancing
Tình trạng quan hệ:
Single