santo santo

Thông tin về quản trị viên

santo santo
 santo santo
Đang sống tại:
Abu Dhabi (United Arab Emirates)
Ngôn ngữ:
English, Japanese, Indonesian
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
Netherlands, Abu Dhabi, Dubai

Cá nhân

Những sở thích:
Computers/Internet, Music, Photography, Travel/Sightseeing, Basketball, Biking, Football, Jogging, Martial Arts, Scuba Diving, Tennis/Racquet Sports, Walking/Hiking
Những bộ phim ưa thích:
Sabrina,harry potter, hero, peacefull warrior

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
Cable manufacturer,consumer good
Nghề nghiệp:
employee, business owner
Lĩnh vực làm việc:
Industry,agriculture,mining
Vị trí:
engineer
Sự nghiệp trước đây:
engineer

Tường bảo vệ