sylvester chapuswike

Thông tin về quản trị viên

sylvester chapuswike
 sylvester chapuswike
Thông tin về quản trị viên:
i value humanity equally
Đang sống tại:
Zambia
Ngôn ngữ:
English
Tìm kiếm:
Bạn bè
Tuổi:
26 các năm
Các cộng đồng:
Australia, Zambia

Cá nhân

Những sở thích:
Computers/Internet, Politics, Religion/Spiritual, Basketball, Football

Tường bảo vệ

  • sylvester chapuswike
     sylvester chapuswike

    i am a very determined and ambitious person persuinig a barchelors degree in natural science, but am lucking financial sponsorship, i am in 4th year studing at the mukuba university. i will really appreciate if any one helped me