themera party

Thông tin về quản trị viên

themera party
 themera party
Thông tin về quản trị viên:
Mera Party Event Organizers is a team of young and creative talents. We have 8+ years of managing large, medium, and small parties in India. We have a proven ability to deliver the services as per the client expectations.
Đang sống tại:
Hyderabad (India)
Ngôn ngữ:
English
Tìm kiếm:
Bạn bè
Tuổi:
21 các năm
Các cộng đồng:
Hyderabad

Cá nhân

Trang web:
Nhật kí điện tử:
Những sở thích:
Shopping, Yoga