vexma tech

Thông tin về quản trị viên

vexma tech
 vexma tech
Thông tin về quản trị viên:
Vexma Technologies pvt ltd provides a one stop shop for product development and design to mass manufacturing solutions. With endless possibilities in 3d printing services, we provide solutions that benefits Doctors, Engineers, Architects and enthusiast.
Đang sống tại:
Vadodara (India)
Ngôn ngữ:
English, Gujarati, Hindi
Tìm kiếm:
Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
India, Vadodara

Cá nhân