vibin vrs

Thông tin về quản trị viên

vibin vrs
 vibin vrs
Đang sống tại:
Chennai (India)
Ngôn ngữ:
English
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Tuổi:
32 các năm
Các cộng đồng:
Australia, Canada, France, Germany, Netherlands, Norway, Singapore, Swaziland, United Kingdom, United States, Chennai

Cá nhân

Những sở thích:
Travel/Sightseeing

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
SAIPEM
Nghề nghiệp:
design engineer
Lĩnh vực làm việc:
piping

Tường bảo vệ