vidu tech

Thông tin về quản trị viên

vidu tech
 vidu tech
Thông tin về quản trị viên:
VIDU is an eLearning software to build your own academy and manage coaching classes and coaching institutes online. Best solution to create and sell live classes, manage student admissions, payments through App or web.
Đang sống tại:
Delhi (India)
Ngôn ngữ:
English, Hindi
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
India, Delhi

Cá nhân

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
VIDU TECH - Digitize your Coaching Academy Online
Trang web:
https://www.vidu.tech
Lĩnh vực làm việc:
Live Coaching Software
Vị trí:
Marketing Head
09811390208
Co-Offiz Building, 10th Floor, HB Twin Tower, Neta
Delhi
Ấn Độ
110034

My ads