wilfredo alas

Thông tin về quản trị viên

wilfredo alas
 wilfredo alas
Đang sống tại:
El Salvador
Ngôn ngữ:
English, Spanish
Tìm kiếm:
Bạn bè, Hẹn hò, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
El Salvador, Germany, Netherlands, Amsterdam

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
Multiservicios Alfa
Nghề nghiệp:
ingenieria automotriz y electricidad industrial
Lĩnh vực làm việc:
comercio y prestacion de servicios
Vị trí:
supervisor y ejecutor de obras
Sự nghiệp trước đây:
tecnico en sistema de electrica y elctronica a domicilio