wong lobin

Thông tin về quản trị viên

wong lobin
 wong lobin
Thông tin về quản trị viên:
I am an office in www.duduta.com which is now mainly doing online dropship, online wholesale and onlineshopping.
Đang sống tại:
Beijing (China)
Ngôn ngữ:
English, Japanese, Chinese
Tìm kiếm:
Bạn bè, Hẹn hò, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
Argentina, Brazil, Chile, South Africa, Cape Town

Cá nhân

Trang web:
Nhật kí điện tử:
Những sở thích:
Camping, Hiking, Outdoor life, Coffee, tea and conversation, Cooking, Photography, Travel/Sightseeing, Volunteer/Community Activities, Biking, Bowling, Swimming, Tennis/Racquet Sports, badminton
Tình trạng quan hệ:
Single

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
duduta
Trang web:
http://www.duduta.com
Blog của công ty:
http://inexpensiveshopping.blog.com
www.duduta.com
Trung Quốc