yunxiang xie

Thông tin về quản trị viên

yunxiang xie
 yunxiang xie
Thông tin về quản trị viên:
Success understands a little, failure understands everything
Đang sống tại:
Hong Kong
Ngôn ngữ:
English, Chinese
Tìm kiếm:
Bạn bè
Các cộng đồng:
Hong Kong, Iran

Cá nhân

Những sở thích:
Animals/Pets, Art, Camping, Hiking, Outdoor life, Coffee, tea and conversation, Computers/Internet, Cooking, Dining out, Drama-Plays/Musicals, Fishing, Gardening, Movies/Videos, Music, Nightclubs/Dancing, Photography, Playing cards, Politics, Religion/Spiritual, Sailing/Boating, Shopping, Travel/Sightseeing, Volunteer/Community Activities, Aerobics, Basketball, Biking, Pool/Snooker, Bowling, Dancing, Football, Horseback Riding, Jogging, Martial Arts, Rock Climbing, Scuba Diving, Swimming, Tennis/Racquet Sports, Walking/Hiking, Skating
Bài hát ưa thích:
Shot In The Dark
Những bộ phim ưa thích:
first drop of blood
Những cuốn sách ưa thích:
Murphy's Law
Những điều tôi thích:
Funny pet
Những điều tôi ghét:
con man
Tình trạng quan hệ:
Single