Επιστροφή στην Ουγγαρία φόρουμ

Learning to read Hungarian

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Ουγγαρία

After studying the Hungarian grammar components, I'm now learning to read Hungarian with literally translated texts. Here's an example of Grimm tales in Hungarian with such a translation:

Itt sem volt, ott sem volt, de valahol mégis volt, volt egyszer egy király s ennek három lánya.
Here not (it) was, there not (it) was, but wherever however (it) was, was once a king and him-to three daughter(s).

The idea is to keep on reading and pick up new words from the literal meanings in the interlinear line. For me I like to learn new vocabulary this way while having a grammar overview close in case of prefixes or suffixes that I want an explanation for.

I wondered if anyone has experience with that and if there are any more courses like this, where you can read instead of having to learn little bits of texts, words and grammar.

Πηγαίνετε στο προφίλ του Διαγραμμένος χρήστης

 • Πηγαίνετε στο προφίλ του Sparky Spark

  Δημοσιεύτηκε από  σε φόρουμ Ουγγαρία 

  Once Upon a Time in the West = Volt egyszer egy vadnyugat

  And the stories of Rejto Jeno (P.Howard)
  The Embezzled Accountant = Az elsikkasztott penztaros
  The Blound Cyclon = A szoke ciklon

 • Πηγαίνετε στο προφίλ του Sparky Spark

  Δημοσιεύτηκε από  σε φόρουμ Ουγγαρία 

  youtube : half English half Hungarian alternating every word of the story of the Three pigs and the wolf
  Good luck.

  Egyszer volt, hol nem volt
  once was where no was
  = Once upon a time

 • Δημοσιεύτηκε από  σε φόρουμ Ουγγαρία 

  Thanks Wulf, this is what I'm using now, handy for learning Hungarian if anyone is interested:
  https://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss?url=search-alias%3Da
  ps&field-keywords=bermuda+word+hungarian&rh=i%3Aaps%
  2Ck%3Abermuda+word+hungarian

 • Πηγαίνετε στο προφίλ του Wulf Schwarz

  Δημοσιεύτηκε από  σε φόρουμ Ουγγαρία 

  Try looking on Google or Amazon for "interlinear hungarian" and you should find something.

  This material is handy because you can expand your Hungarian vocabulary just by reading stories as the meaning of each and every word is immediately available as you say. There's just not too many texts like that unfortunately.

Δημοσίευση νέας απάντησης