• Rakesh Misra

    Ghanian Food /Indian Food

    đăng bởi  Rakesh Misra trong  Gana diễn đàn 

    yes Ghanian food is very nice , we serve Ghanian food at our restaurant , it is located at pig farm Total Filling station . Raps & Rolls , we have indian restaurant also in the name of Khana Khazana at ENGNE filing station Kojo Thompson Road Adabraka Accra . pl do visit both places .

Đăng một bài trả lời

Những bài trả lời khác